อยากให้ ทักษิณ เปิดโปง ผู้มีบารมี ตัวจริง

โดย ไทยทน

พ.ต.ท. ทักษิณ มีการพูดจา มีเป้าหมายของการเรียกร้องชัดเจน ประกอบกับพรรคเพื่อไทย และการนำการขับเคลื่อนกลุ่มเสื้อแดงโดยตรง แบบ "รีโมตคอนโทรล จากต่างประเทศ

ท่านประกาศว่าจะเปิดโปง "ผู้มีบารมี ได้น่าสนใจฟังมาก น่าจะเปิดออกมาเลยว่าเป็นใคร

1.ให้สินบนช่วยนักการเมือง จนได้สัมปทานโทรศัพท์มือถือ ดาวเทียม แก้ไขสัญญาเอื้อประโยชน์กิจการตัวเอง โดยรัฐต้องเสียประโยชน์

2.เมื่อเป็นนายกฯ เพียง 4 เดือน แก้ไขสัญญาสัมปทาน เพื่อลดส่วนแบ่งรายได้ภาครัฐสำหรับมือถือระบบพรีเพด จากร้อยละ 25-30 เป็นร้อยละ 20 แก้เงื่อนไขให้มีการเก็บภาษีสรรพสามิตกิจการโทรคมนาคม แต่ผลักภาระให้ ทศท. รับทั้งหมด

3.หลักการสัญญาเดิมคือ ทศท. ให้สิทธิบริหารแบบ Build-Transfer-Operate (BTO) คือให้เอกชนลงทุนโดยให้สิทธิใช้ประโยชน์ 30 ปี จบแล้วก็ควรคืน ทศท. เหมือนที่เช่ามาบุญครองของจุฬาฯ หรือ เซ็นทรัลลาดพร้าวของการรถไฟฯ จบสัญญาแล้วก็ควรกลับมาเป็นของราชการเหมือนเดิม แต่ด้วยการใช้อำนาจของท่าน จะไม่ต้องโอนกลับแล้วใช่ไหม ?

4.มีการเอื้อประโยชน์บีโอไอดาวเทียม ทั้งๆที่เป็นการซื้อของจากต่างประเทศ ให้บริการในต่างประเทศ บังคับหน่วยงานไทยให้กลับมาเป็นลูกค้า และบริการพม่า โดยให้ ธนาคารเพื่อการส่งออกฯ ออกเงินให้ แต่แล้วก็จ่ายตรงเข้ากระเป๋ากิจการของตน

5.รัฐธรรมนูญห้ามถือครองหุ้นเกิน 5% โดยเฉพาะ กฎหมาย ปปช. ห้ามถือหุ้นกิจการสัมปทานผู้ขาด ก็โอนหุ้นไปให้ลูก คนใกล้ชิด และกองทุนแอมเพิลริช วินมาร์ค ฯลฯ

6.ใช้อำนาจกดดันหน่วยงานรัฐ ไม่ให้หาข้อมูล และความจริง ทั้ง ดีเอสไอ ปปง. กลต. สำนักงานอัยการฯ

7.โอนหุ้นให้ลูกวันที่ 1 กันยายน 2543 เพื่อเตรียมตัวรับตำแหน่ง แต่วันที่ 1 สิงหาคม 2543 เพียง 1 วันก่อนหน้านั้น กลับต้องให้ลูกทำหนังสือตั๋วสัญญาใช้เงิน 4.5 ล้านบาทให้แม่ไว้ เพื่อเป็นช่องทางคืนประโยชน์ทั้งหมด คือปันผลกลับมาให้แม่ 4.5 ล้านบาท คือหนี้ค่าอะไร หนี้บุญคุณหรือ ? จริงๆแล้วเป็นหลักฐานเพื่อผูกหุ้นที่มอบไปใช่หรือไม่ ?

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด