ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่14 ลงพื้นที่ติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่14 ลงพื้นที่ติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา วันนี้ (27 มี.ค.52) เวลา 09.00 น. นางปราณี สริวัฒน์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 14 พร้อมคณะเดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประกอบด้วย โครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2551/2552 โครงการแปรรูปผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ และโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก ซึ่งตั้งในพื้นที่ของอำเภอปากช่อง และอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ จะตรวจติดตามนักเรียนที่ได้รับนมจากโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยการสุ่ม ณ บ้านของนักเรียนในเขตอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ