วันที่ 2 ของการรับเช็คช่วยชาติในจ.ตราด ยังคงคึกคัก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้มีสิทธิรับเช็คช่วยชาติในจังหวัดตราด ยังคงเข้าคิวต่อแถวรอรับเช็คช่วยชาติ วันที่ 2 ที่ศาลากลางจังหวัดตราดเป็นจำนวนมาก วันนี้ (27 มี.ค.52) บรรยากาศรับเช็คช่วยชาติ "ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจโลก ของผู้ประกันตน และผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญในส่วนของจังหวัดตราด วันที่ 2 ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดตราด ซึ่งเป็นสถานที่รับเช็คช่วยชาติ ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิรับเช็คช่วยชาติจำนวนมากมาเข้าคิว เพื่อขอรับเช็ค ส่วนที่บริเวณชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดตราด หลังเก่า ซึ่งเป็นสถานที่รับเช็คช่วยชาติในส่วนของผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ปรากฏว่ามีผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญจำนวนมากมาเข้าคิวรับเช็คช่วยชาติกันตั้งแต่เช้าเช่นกัน ส่วนบรรยากาศตามอำเภอต่างๆ วันนี้ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานของจังหวัดตราด ได้เดินทางนำเช็คช่วยชาติไปจ่ายตามอำเภอ เช่น ที่อำเภอแหลมงอบ อำเภอบ่อไร่ และอำเภอคลองใหญ่ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยคึกคัก มีประชาชนมาเข้าคิวรับเช็คช่วยชาติเป็นจำนวนมาก