นร.สละสิทธิ์มอ.กว่าครึ่งสนใจเรียนภาษาศาสตร์-บริการ

รศ.ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(มอ.)เปิดเผยว่านักศึกษา มอ.จากระบบสอบตรงสละสิทธิ์ ที่มารายงานตัวร้อยละ 60 เพราะยังหวังที่จะได้เรียนในมหาวิทยาลัยในส่วนกลางตามที่ต้องการ ทำให้ มอ.ที่นั่งว่างเพื่อรองรับนักเรียนที่สอบระบบรวมมีที่เรียนว่างประมาณ 5,000 กว่าอัตรา จากที่ต้องการรับทั้งหมด 9,000 นในปีการศึกษา 2552 เป็นโอกาสของนักเรียนที่รอผลการสอบระบบรวม มีหวังที่จะได้มีที่เรียนเพิ่มมากขึ้น

รศ.ดร.บุญสมเปิดเผยว่าในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกและประเทศ ธุรกิจการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบน้อยกว่าธุรกิจอื่นและยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง คณะที่นักเรียนให้ความสนใจและสมัครเข้าเรียนสูงมี คณะภาษาศาสตร์ และคณะบริการเช่นการโรงแรมและการท่องเที่ยว เพราะบัณฑิตที่จบออกไปร้อยละ 92 มีงานทำและมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 14,000 บาท เนื่องจาก มอ.ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนทุกวิชา เพื่อต้องการผลิตบัณฑิตรองรับประชาคมอาเซียน

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด