กัมพูชาจะได้รับเงินช่วยเหลือ จำนวน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐในโครงการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักข่าวซินหัวของจีน รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่อาวุโสของธนาคารโลกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่า กัมพูชาได้รับเลือกให้เป็นประเทศนำร่องในโครงการนำร่องว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ โดยประเทศที่เป็นพันธมิตรเพื่อการพัฒนาของกัมพูชาจะร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 50 ล้านดอลล่าร์สหรัฐสำหรับโครงการนี้ โครงการนี้จะบริหารจัดการโดยธนาคารโลก และจะจัดสรรเงินทุนให้ในอีก 4 ปีข้างหน้า โดยครึ่งหนึ่งเป็นเงินกู้และอีกครึ่งหนึ่งเป็นเงินให้เปล่า