ศิริราชเปิดค่ายเบาหวานแบบองค์รวม ที่สมบูรณ์ครั้งแรก

ปัญหาผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 1 ยังเป็นปัญหาที่สำคัญและนับวันจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทุกคนต้องช่วยกันแก้ไขปัญหานี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จึงจัด "ค่ายเบาหวานศิริราช สำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 ซึ่งจำเป็นต้องฉีดยาอินซูลินและเข้าใจสมดุลของอาหาร อินซูลิน การออกกำลังกาย อารมณ์ เพื่อให้ระดับน้ำตาลใกล้เคียงปกติให้มากที่สุด

ในการจัดค่ายครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 11 และพิเศษกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นการจัดค่ายเบาหวานแบบองค์รวมที่สมบูรณ์ที่สุด เป็นครั้งแรกในไทย ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2552 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี ทั้งนี้ โดยมีผู้เกี่ยวข้อง 3 กลุ่มมาเข้าค่าย ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 กลุ่มที่ 2. ครอบครัว และกลุ่มที่ 3. ทีมบุคลากรทางการแพทย์ (สหสาขาวิชาชีพ) ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีกิจกรรมแตกต่างกันไป

แต่ผลลัพธ์ที่ได้คือ มุ่งเน้นสร้างทักษะและพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองทั้งร่างกายและจิตใจพร้อมทั้งเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจในวิถีชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานอย่างแท้จริง โดยใช้หลักประยุกต์ของจิตวิทยา หลักธรรม และวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทย ถือเป็นการบูรณาการแบบองค์รวมที่จะทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลและรักษาอย่างดีที่สุดแบบครบวงจร

ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จะเป็นประธานเปิดค่ายเบาหวานศิริราช ครั้งที่ 11 ในวันที่ 30 มีนาคม 2552 เวลา 08.00 น. ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 1 รพ.ศิริราช จากนั้นผู้เข้าค่ายเบาหวานศิริราชกว่า 90 คน จะเดินทางไปทำกิจกรรมร่วมกันที่ เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี ต่อไป

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด