จดแจ้งชื่อ “พรรคคอมมิวนิสต์ฯ” อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายพรรคการเมือง

จดแจ้งชื่อ “พรรคคอมมิวนิสต์ฯ” อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายพรรคการเมือง
Workpoint TV

สนับสนุนเนื้อหา

วันที่ 20 มี.ค. 2561 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) วานนี้มีตัวแทนจากพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย เดินทางไปยื่นขอจดทะเบียนชื่อพรรคตามกฏหมายการเลือกตั้งต่อ กกต. โดยมีรายละเอียดตามหนังสือแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง

ระบุชื่อและชื่อย่อของพรรคการเมือง ชื่อภาษาไทยคือ “พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย” ชื่อย่อคือ “พ.ค.ท.” ชื่อภาษาอังกฤษคือ Communist Party of Thailand ชื่อย่อ CPOT ผู้ยื่นขอได้ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ประกอบด้วย ภาพเครื่องหมายพรรคการเมือง, บัญชีรายชื่อผู้แจ้งเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง (แบบ พ.ก.๒/๑)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา ในฐานะรักษาการนายทะเบียนพรรคการเมือง ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่ากลุ่มการเมืองมาขอจดจัดตั้งพรรค ซึ่งสำนักงานฯได้รับเอกสารไว้ แต่ก็ต้องมาพิจารณาว่าชื่อที่ขอจดแจ้งนั้นเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดได้หรือไม่

หากเห็นว่าไม่สามารถรับจดแจ้งได้จะต้องลงนามในคำสั่งของนายทะเบียนไม่รับคำขอจดแจ้ง และแจ้งเหตุผลไปให้พรรคดังกล่าวทราบ

500

ด้านเจ้าหน้าที่กิจการพรรคการเมืองพิจารณาหนังสือคำขอจัดตั้งและเห็นว่าชื่อของพรรคมีลักษณะเข้าข่ายตามมาตรา 18 วรรคสาม ของพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ที่ระบุว่า ชื่อ ชื่อย่อ ภาพ เครื่องหมายของพรรคการเมืองที่ขอจดจัดตั้งนั้น ต้องไม่มีลักษณะตามมาตรา 14 คือ

1.ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและต้องไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ

2.ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

3.อาจก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชนในชาติ

4.ครอบงำหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระของ ส.ส.ตามรัฐธรรมนูญ

ดังนั้น จึงมีการเสนอต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองเพื่อให้ลงนามไม่รับจดจัดตั้ง ซึ่งคาดว่านายทะเบียนจะมีการลงนามในหนังสือดังกล่าวในวันนี้

สำหรับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ถือเป็นพรรคการเมืองพรรคแรกของประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2473 เดิมเรียก พรรคคอมมิวนิสต์สยาม เริ่มก่อตั้งโดยโฮจิมินห์ ชาวเวียดนาม ใช้นามแฝงว่า สหายซุง มีสมาชิกก่อตั้ง 57 คน พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเป็นพรรคแนวอุดมการณ์ ยึดมั่นในลัทธิมาร์กซ เลนินและลัทธิเหมา โดยมีความมุ่งหมายเพื่อสร้างความเสมอภาคทางชนชั้น ชี้นำสังคมโดยพรรคคอมมิวนิสต์ และต่อสู้เอาชนะระบบทุนนิยมด้วยวิธี “ป่าล้อมเมือง”

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!