ขึ้นเงินเดือนศาล-องค์กรอิสระ 10% ย้อนหลังตั้งแต่ 1 ธ.ค. 57

ขึ้นเงินเดือนศาล-องค์กรอิสระ 10% ย้อนหลังตั้งแต่ 1 ธ.ค. 57
Workpoint TV

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวานนี้ (13 ก.พ. 61) มีการอนุมัติเงินค่าตอบแทนข้าราชการระดับสูง ตามร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม, ร่างพ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง และร่างพ.ร.บ.เงินยืม เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ, ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ, ประธาน กกต., กกต., ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน, ผู้ตรวจการแผ่นดิน, ประธาน ป.ป.ช., กรรมการ ป.ป.ช., ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

เห็นชอบให้มีการปรับขึ้นเงินเดือน 10% ในส่วนของข้าราชการศาลและองค์กรอิสระ โดยในส่วนของศาลเห็นชอบให้ปรับขึ้นเงินเดือนทั้งของศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ระดับประธานศาลของแต่ละศาล จนถึงข้าราชการระดับล่างสุด เช่นเดียวกับองค์กรอิสระให้มีการปรับขึ้นตั้งแต่ระดับประธานสูงสุด จนถึงพนักงานองค์กรอิสระล่างสุดเช่นกัน ทั้งนี้ มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2557

ขณะเดียวกัน คณะรัฐมนตรีได้ตีกลับการเสนอปรับขึ้นเงินเดือนในส่วนของข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภา เนื่องจากนายกรัฐมนตรีเป็นห่วงว่าหากปรับขึ้นจะถูกสังคมครหาว่า เป็นการเพิ่มเงินเดือนให้ตัวเอง จึงให้ยุติการปรับขึ้นเงินเดือน ทั้งนี้ตามคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้บรรจุตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีเป็นข้าราชการการเมืองอีกตำแหน่ง ซึ่งจะมีการกำหนดอัตราเงินเดือนในอนาคตอีกครั้ง

ขณะที่ส่วนที่เป็นข้าราชการการเมืองทั้งหมด ไม่ได้นำเข้าพิจารณาในที่ประชุม

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด