การจ่ายเงิน "เช็คช่วยชาติในจังหวัดอุตรดิตถ์เริ่มพร้อมกับทั้งประเทศแล้ว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดอุตรดิตถ์ เริ่มจ่ายเช็คช่วยชาติพร้อมกับทั้งประเทศแล้ว โดยเมื่อช่วงเช้ามอบให้แก่ผู้รับบำนาญ กว่า 400 คน วันนี้ เวลา 09.00 น. ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ นายธวัชชัย ฟักอังกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานมอบ "เช็คช่วยชาติ ให้แก่ผู้รับบำนาญ รวมผู้รับเช็คช่วยชาติจำนวน 468 คน โดยในช่วงเช้าที่ผ่านมาได้ดำเนินการแจก "เช็คช่วยชาติ ให้กับผู้ประกันตน ที่โรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับวันพรุ่งนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2552 ผู้ประกันตนสามารถไปรับเช็คได้ตามวันเวลาและสถานที่ ดังนี้ วันที่ 27 มี.ค. เวลา 09.00-16.30 น. ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ผู้รับบำนาญสังกัดจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ วันที่ 30 มีนาคม 2552 เวลา 09.00-16.30 น. ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ผู้รับบำนาญสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และวันที่ 31 มีนาคม 2552 เวลา 09.00-16.30 น. ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ผู้รับบำนาญสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ , โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ , มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ , วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ , วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ , วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ , ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน , สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย