จีนเรียกร้องให้สหรัฐยอมรับไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐบาลจีนเรียกร้องให้สหรัฐยอมรับไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีน โดยการเรียกร้องดังกล่าวมีขึ้นหลังจากรัฐสภาสหรัฐให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยของไต้หวันอย่างเต็มที่ ทั้งนี้นางฝาน หลี่ฉิง โฆษกสำนักกิจการไต้หวัน กล่าวแสดงความหวังว่า สหรัฐจะสนับสนุนหลักการจีนเดียว ซึ่งเป็นข้อตกลงทาง การทูตระหว่างจีนและสหรัฐ ที่ระบุว่ามีเพียงจีนเดียว และไต้หวันก็เป็นส่วนหนึ่ง ของจีน.