ผวจ. เชียงใหม่ สั่งปลูกต้นไม้หมู่บ้านละ 3 พันต้น ตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่สีเขียว 6 หมื่นไร่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบายเพิ่มพื้นที่ป่า โดยให้แต่ละหมู่บ้านปลูกต้นไม้หมู่บ้านละ 3 พันต้น โดยจังหวัดเชียงใหม่มีกว่า 2 พันหมู่บ้าน เท่ากับเพิ่มพื้นที่ป่ากว่า 60,000 ไร่ นายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวในโอกาสเดินทางไปพบปะหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ โดยได้ย้ำเรื่องสำคัญหลายเรื่องคือ เรื่องน้ำ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งน้ำบาดาล และน้ำบนดิน ขณะเดียวกันได้ขอข้อมูลโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพื่อศึกษาข้อมูลโดยละเอียด อีกทั้งได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลไม่ให้มีการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ และแหล่งต้นน้ำลำธาร อย่างจริงจัง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังมีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียวในเมืองเชียงใหม่ โดยให้แต่ละอำเภอและท้องถิ่น ร่วมจัดโครงการเพาะกล้าพันธุ์ไม้เองหมู่บ้านละ 3 พันต้น และร่วมปลูกป่าหรือปลูกต้นไม้ในหมู่บ้าน ซึ่งหากพื้นที่หนึ่งไร่ปลูกต้นไม้ 100 ต้น ก็จะเท่ากับหมู่บ้านหนึ่งจะปลูกต้นไม้ 30 ไร่ โดยใช้แรงงานคนในหมู่บ้าน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีกว่า 2,000 หมู่บ้าน เท่ากับเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียวกว่า 60,000 ไร่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้ฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลปัญหามลพิษหมอกควัน ทั้งรณรงค์สร้างจิตสำนึกและหาทางป้องกัน อีกทั้งให้ประสานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อนำเทคโนโลยีทางวิชาการมาใช้ ให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีป้องกันปัญหาระยะยาว

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด