จ.เชียงใหม่ เตรียมพร้อมจ่ายเช็คช่วยชาติให้แก่ผู้มีสิทธิวันพรุ่งนี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมจ่ายเช็คช่วยชาติให้แก่ผู้มีสิทธิ์วันพรุ่งนี้ ทั้งที่สำนักงานประกันสังคม และคลังจังหวัดเชียงใหม่มีผู้มีสิทธิประมาณ 2 แสนราย ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณศาลากลางจังหวัดชั้น 1 และที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ได้เตรียมสถานที่ เพื่อรอการจ่ายเช็คช่วยชาติ ให้แก่ผู้มีสิทธิ โดยนางสาวกัญจนา กลิ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานประชาสัมพันธ์หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ประกันตนมายื่นคำขอรับเช็คจำนวนทั้งสิ้น 175,236 ราย และจากการตรวจสอบจำนวนผู้มีสิทธิ์ได้รับเช็คช่วยชาติในงวดที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม -8 เมษายน 2552 จำนวนผู้มีสิทธิทั้งสิ้น 136,030 ราย เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จำนวน 115,127 รายและผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 20,903 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 278,060,000 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบแปดล้าน หกหมื่นบาท) โดยในวันที่ 26 มีนาคมนี้เวลา 08.30 น.นายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นผู้จ่ายเช็คใบแรกให้แก่ผู้มีสิทธิคนแรก ขณะที่นายสมคิด ยังเยี่ยม คลังจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าส่วนของคลังจังหวัดเชียงใหม่นั้นจำจ่ายเช็คให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นผู้รับเบี้ยหวัดหรือผู้รับบำนาญ 9,591 ราย โดยจะมีหน่วยงานใหญ่ ๆ 4 หน่วยคือ ทหาร ตำรวจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยคลังจังหวัดจัดเต็นท์จ่ายเช็คที่ด้านหน้าอาคารสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่เป็นเวลา 7 วัน หลังจากนั้นผู้มีสิทธิยังสามารถไปรับเช็คได้ภายใน 60 วัน