สาทิตย์วอนทีวีดูแลเนื้อหาความรุนแรงช่วงปิดเทอม

ผู้สื่อข่าวงานรายงาน เมื่อวันที่ 25 มี.ค.ว่า ตัวแทนสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ยื่นหนังสือถึงนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมร่าง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

สิ่งที่ทางสมาพันธ์ต้องการ คือ การกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสช.) ให้มาจากทุกภาคส่วน ซึ่งทางกรรมาธิการคณะกรรมพิจารณาร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว จะนำมาพิจารณาในวันที่ 26 มี.ค.ร่วมกับข้อเสนอขององค์กรอื่นๆ เพื่อให้เกิดความรอบคอบ นายสาทิตย์ กล่าวและว่า รัฐบาลก็ได้ส่งหนังสือฝากข้อกังวลของผู้ปกครองในเรื่องรายการของโทรทัศน์ วิทยุ ที่มีต่อเด็กและเยาวชน ซึ่งบางส่วนมีเนื้อหาความรุนแรงอยู่ ไปยังสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง เพื่อขอความร่วมมือให้พิจารณาดูแลเนื้อหาที่มีผลกระทบในเชิงความรุนแรงต่อเด็ก เยาวชน สังคมในช่วงปิดเทอมนี้

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด