รมช.ศธ.ระบุ การศึกษาไทยมีปัญหามากโดยเฉพาะเรื่องคุณภาพการศึกษา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระบุ การศึกษาไทยมีปัญหามาก โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพการศึกษา พร้อมย้ำ ครูเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวบรรยายพิเศษเรื่อง ครูอาชีพรุ่นใหม่ ในการประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมบรรจุนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี รุ่นปีการศึกษา 2547จาก 50 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยมีใจความสำคัญว่า ขณะนี้ต้องยอมรับว่าจากการประเมินของหลายสถาบัน พบว่า การศึกษาไทยมีปัญหามากโดยเฉพาะเรื่องคุณภาพการศึกษา ซึ่งครูถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพัฒนาครู สร้างจิตวิญญาณความเป็นครู และหาแนวทางทำให้ผลสัมฤทธิ์ของเด็กดีขึ้น ทั้งนี้ครูดีจะต้องไม่มุ่งให้ความรู้ทางวิชาการอย่างเดียว แต่ต้องเสริมเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และการใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขด้วย ขณะเดียวกัน กล่าวอีกว่า หลังจากที่นักศึกษากลุ่มนี้ ซึ่งถือเป็นรุ่นแรกได้บรรจุเป็นข้าราชการครูแล้ว จะมีการประเมินการทำงานประมาณ 6 เดือนถึง 1 ปีว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ จากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาร่วมกันว่าจะให้ดำเนินการให้ทุนในรุ่นที่ 2 ต่อไปหรือไม่ ซึ่งแม้ว่าโครงการนี้จะใช้งบประมาณสูงถึงพันกว่าล้านบาท แต่ถ้าผลประเมินออกมาตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ก็จะถือว่าคุ้มค่ากับการทุ่มเทเพื่อพัฒนาการศึกษาชาติ