รมว.แรงงาน ระบุ ผู้ประกันตนกว่า 155,000 คน ใน กทม.รับเช็คช่วยชาติ ได้ที่ลานคนเมือง ตั้งแต่พรุ่งนี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ระบุ ผู้ประกันตนกว่า 155,000 คน ในกรุงเทพมหานคร ทั้งผู้ประกันตนโดยสมัครใจและผู้ประกันตนที่ทำงานกับนายจ้างเขตพื้นที่ 1 สามารถไปรับเช็คช่วยเหลือค่าครองชีพ 2,000 บาท ได้ที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่ 28 มีนาคมนี้ นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในวันพรุ่งนี้ วันที่ 28 มีนาคมนี้ ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ ตามมาตรา 39 ในทุกเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 105,000 คน และผู้ประกันตนที่ทำงานกับนายจ้างตามมาตรา 33 ในเขตพื้นที่ 1 กรุงเทพ จำนวนกว่า 50,000 คน ที่มีสิทธิได้รับช่วยเหลือค่าครองชีพจำนวน 2,000 บาท ของผู้ที่มีฐานเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาท สามารถไปติดต่อขอรับเช็คที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 08.30 16.00 น. หากเกินวันเวลาที่กำหนด ผู้ประกันตนสามารถไปติดต่อขอรับเช็คได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ทุกวันไม่เว้นวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 07.00 19.00 น. โดยในวันพรุ่งนี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติไปมอบเช็คช่วยชาติใบแรก แก่ นางกงใจ หารไชย ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ด้วย นายไพฑูรย์ กล่าวอีกว่า พรุ่งนี้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานทั้งหมดจะนเช็คไปส่งให้ถึงมือผู้ประกันตนในสถานประกอบการขนาดใหญ่ตามที่ได้มีการแจ้งไว้แล้ว ส่วนผู้ประกันตนที่ทำงานในสถานประกอบการขนาดเล็กมีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป หากต้องการให้เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน นำเช็คไปส่งให้ถึงสถานประกอบการสามารถแจ้งมาในรูปแบบโทรสาร (แฟกซ์) หมายเลข 02-526-1959 หรือ 02 968 -7562 กระทรวงแรงงานจะจัดหน่วยเคลื่อนที่เพื่อจัดส่งเช็คให้ถึงมือผู้ประกันตน