จ.สุราษฎร์ฯ เสนอตัวเข้าร่วมโครงการลดภาวะโลกร้อน 60 Earth Hour

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน เป็นเมืองที่ 2 ของประเทศไทยต่อจากกรุงเทพ ฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดนำเทศบาล 28 แห่ง ร่วมกิจกรรมนำร่องเพื่อการประหยัดพลังงาน และลดภาวะโลกร้อน นายประชา เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับหอการค้า ชมรมผู้เลี้ยงกุ้ง และสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ฯ จัดกิจกรรมในโครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน 60 Earth Hour หรือ 60 นาทีรักษ์โลก ในคืนวันที่ 28 มีนาคม ศกนี้ ระหว่างเวลา 20.00-21.00 น. ทั้งนี้ เพื่อเพื่อส่งเสริมความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนได้มีส่วนร่วมประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน และกระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วนมีจิตสำนึกในเรื่องนี้และภาวะสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีเวทีเสวนาและกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน ณ สะพานนริศ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ทางจังหวัด ฯ ได้ประสานงานให้เทศบาลที่มีอยู่ จำนวน 28 แห่งเข้าร่วมโครงการนี้ และในวันที่ 27 มีนาคมนี้ จะมีกิจกรรมรณรงค์เป็นการล่วงหน้าในพื้นที่เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พร้อมเปิดตัวโครงการที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขอเข้าร่วมเป็นเมืองที่ 2 ของประเทศไทยต่อจากกรุงเทพ ฯ ซึ่งปัจจุบันมีเมืองต่าง ๆ ทั่วโลกเข้าร่วมโครงการนี้แล้ว จำนวน 2,398 เมือง