กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือไอเอ็มเอฟ ประกาศปรับเปลี่ยนกฏระเบียบการปล่อยเงินกู้ให้แก่ประเทศสมาชิก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือไอเอ็มเอฟ ประกาศปรับเปลี่ยนกฎระเบียบการปล่อยเงินกู้ให้แก่ประเทศสมาชิก โดยนายโดมินิก สเตราส์ คาห์น กรรมการผู้จัดการไอเอ็มเอฟระบุว่า การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบดังกล่าวจะช่วยให้เงื่อนไขการปล่อยเงินกู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนค่าใช้จ่ายที่ยุ่งยาก และเพิ่มช่องทางให้เข้าถึงเงินกู้ได้มากขึ้น ส่วนประเทศที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายตามที่ไอเอ็มเอฟตั้งไว้ ก็สามารถจะยื่นเรื่องขอกู้เงินได้มากขึ้น และไม่ต้องแบกรับภาระข้อผูกพันที่ไอเอ็มเอฟเคยบังคับใช้กับประเทศลูกหนี้ครั้งที่ผ่าน ๆ มา พร้อมกันนี้ไอเอ็มเอฟได้ยืนยันว่าประเทศสมาชิกจะได้ประโยชน์จากการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการผ่อนจ่ายหนี้ได้นานถึง 5 ปี อย่างไรก็ตามประเทศที่เข้าข่ายได้เงินกู้จากไอเอ็มเอฟ ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่ร่ำรวย หรือมีรายได้ในระดับปานกลาง.