สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศคาดว่ารายได้ของธุรกิจการบินทั่วโลกปีนี้จะลดลงเป็นประวัติการณ์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ หรือไอเอทีเอ คาดว่ารายได้ของธุรกิจการบินทั่วโลกปีนี้จะลดลงเป็นประวัติการณ์ ซึ่งเป็นผลพวงมาจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ ไอเอทีเอได้ปรับลดตัวเลขคาดการณ์รายได้ของธุรกิจการบินทั่วโลก ที่เคยประกาศไปเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว โดยระบุว่า รายได้ของธุรกิจสายการบินที่เป็นสมาชิกไอเอทีเอ จะลดลงอย่างมากถึงร้อยละ 12 จากเมื่อปีที่แล้ว อยู่ที่ 467,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากตัวเลขคาดการณ์เบื้องต้นถึง 34,000 ล้านดอลลาร์ ตัวเลขรายได้ที่คาดว่าจะลดลงนั้น มีจำนวนมากเกินกว่าตัวเลขสถิติที่เคยบันทึกได้ในปี 2545 ซึ่งรายได้ของสายการบินทั่วโลก หดลงร้อยละ 7 หลังเกิดเหตุวินาศกรรมในสหรัฐเมื่อวันที่ 11 กันยายนปี 2544.