เผยเช็คกว่า 5 ล.ใบถึงสปส.แล้ว พรุ่งนี้พร้อมแจกจ่ายปชช.

นายปั้น วรรณพินิจ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวถึงการแจกจ่ายเช็คช่วยชาติ 2,000 บาทให้ผู้ประกันตนที่มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาทว่า ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบเช็คช่วยชาติ 2,000 บาทให้ สปส.จำนวน 5,547,000 ใบเรียบร้อยแล้ว หากประชาชนไม่สะดวกมารับเช็คในวันที่ 26 มี.ค.-8 เม.ย. ก็สามารถไปรับได้ที่สำนักงานประกันสังคมภายในวันที่ 15 มิ.ย.2552 แต่หากเลยวันดังกล่าว สปส.จะคืนเช็คดังกล่าวให้กรมบัญชีกลาง และจะพิจารณาเป็นกรณี สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมารับเช็คได้ในวันที่กำหนด นอกจากนี้ ยังมีบัญชีที่ถูกตัดสิทธิ์ทิ้ง เนื่องจากเป็นพนักงานราชการ แต่มาทำงาน พิเศษ กับบริษัทเอกชน ถือว่าไม่มีสิทธิ์ในการรับเช็คดังกล่าว

นายปั้น กล่าวต่อว่า ผู้ที่ลงทะเบียนช้าจะมีการจ่ายเช็ครอบที่ 2 คาดว่าจะจ่ายได้ในวันที่ 29 มี.ค. และจะส่งทั่วถึงทุกจังหวัด ที่มีจำนวนทั้งสิ้น 1,200,000 คน ส่วนเช็ครอบที่ 3 จะทราบยอดในวันที่ 25 มีนาคมนี้ อย่างไรก็ตาม ธนาคารได้กระจายเช็คไปยังสาขาประจำจังหวัดทั่วประเทศ และได้แจ้ง สปส.จังหวัดให้ไปรับเช็คแล้ว ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่สายด่วน 1506

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด