พาณิชย์ลงดาบเว็บขายของก๊อป ส่งสอบภาษี-ปิดเว็บ

พาณิชย์ลงดาบเว็บขายของก๊อป ส่งสอบภาษี-ปิดเว็บ
PPTV

สนับสนุนเนื้อหา

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ทยอยส่งรายชื่อผู้จำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาผ่านเว็บไซต์, เฟซบุ๊ก, อินสตาแกรม ให้กรมสรรพากรตรวจสอบช่องทางการจ่ายเงิน นำร่องแล้วประมาณ 100 ราย หากผู้ค้าไม่สามารถชี้แจงที่มาของรายได้ทั้งหมด กรมฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

พร้อมกันนี้ยังส่งรายชื่อเว็บไซต์ที่ขายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาไปให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เพื่อปิดเว็บไซต์ตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 อีก 10 เว็บไซต์ หลังจากมีการตรวจสอบชัดเจนแล้วว่าเป็นเว็บไซต์ที่จำหน่ายสินค้าละเมิดตามที่ผู้ประกอบการและเจ้าของสิทธิได้ยื่นเรื่องเข้ามาจริง

ขณะนี้กรมฯ ได้ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางเว็บไซต์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และเปิดรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการ หากใครพบเห็นก็สามารถยื่นเรื่องมาที่กรมฯ เพื่อให้เข้าไปตรวจสอบ ถ้ามีหลักฐานชัดเจน ก็จะดำเนินการตามขั้นตอนทันที เพื่อไม่ให้มีการจำหน่ายสินค้าละเมิดได้อีก ล่าสุดยังเหลืออีกประมาณ 20 เว็บไซต์ที่กรมฯ กำลังตรวจสอบ หากได้หลักฐานก็จะยื่นเรื่องให้กระทรวงดีอีปิดเว็บไซต์ต่อไป