ทูตสหรัฐเรียกร้องให้สหภาพยุโรปเพิ่มความช่วยเหลือต่อปากีสถานและอัฟกานิสถาน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายริชาร์ด โฮลบรู๊ค ทูตพิเศษสหรัฐประจำปากีสถานและอัฟกานิสถาน กล่าวเรียกร้องให้สหภาพยุโรปหรืออียูสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือต่อปากีสถานเพื่อต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายในอัฟกานิสถาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจที่ประธานาธิบดี บารัค โอบามา ของสหรัฐพยายามให้ยุติการสู้รบมานานกว่า 7 ปี ทั้งนี้นายโฮลบรู๊คได้กล่าวกับเจ้าหน้าที่องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติคเหนือหรือนาโต้และอียู เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ใหม่ของสหรัฐว่าด้วยอัฟกานิสถาน พร้อมร้องขอให้คณะกรรมาธิการอียูเพิ่มความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจให้กับปากีสถาน.