สปส.แจ้งผู้ประกันตน ม.39 ใน กทม.รับเช็คช่วยชาติที่ลานคนเมือง 26-28 มี.ค.นี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานประกันสังคม แจ้ง ผู้ประกันตนโดยสมัครใจในกรุงเทพมหานคร ไปรับเช็คช่วยชาติ 2,000 บาทได้ที่ลานคนเมือง ในวันที่ 26-28 มีนาคมนี้ โดยตรวจสอบรายชื่อหรือสอบถามรายละเอียดการรับเช็คช่วยชาติ 2,000 บาท ได้ที่สายด่วนประกันสังคม 1506 นายปั้น วรรณพินิจ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า ผู้ประกันตนมาตรา 39 (หรือผู้ประกันตนโดยสมัครใจ) ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสิทธิได้รับเช็คช่วยเหลือค่าครองชีพ จำนวน 2,000 บาท สำหรับผู้ที่มีฐานเงินเดือนไม่ิน 15,000 บาท (เช็คช่วยชาติ 2,000 บาท) สปส.จะนำเช็ค ไปแจกจ่ายให้ในระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2552 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 สามารถตรวจสอบรายชื่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการมอบ "เช็คช่วยชาติ ได้ที่ สายด่วนประกันสังคม โทร.1506 ตั้งแต่เวลา 07.00-19.00 น.หรือดูรายละเอียดสถานที่ในการจ่ายเช็คได้ที่ www.sso.go.th ส่วนวิธีการขอรับเช็คช่วยชาติ 2,000 บาท ของผู้ประกันตนมาตรา 39 ต้องมารับเช็คด้วยตนเอง พร้อมแสดงหลักฐานบตรประชาชน หากไม่สามารถมารับได้ในวันเวลาดังกล่าว ผู้ประกันตนสามารถไปติดต่อขอรับเช็คได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ที่ผู้ประกันตนไปขึ้นทะเบียน 4-8 เมษายน และวันที่ 20 เมษายน 15 มิถุนายน 2552 หากไม่มารับภายในวันที่ 15 มิถุนายน สปส.จะนำเช็คส่งคืนกระทรวงการคลัง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด