สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน รองรับการเดินทางและลดอุบัติเหตุให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ นางโรจนา อรุณสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ได้จัดกิจกรรม ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2552 ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2552 เพื่อให้บริการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ปรับแต่งเบื้องต้นและเปลี่ยนอะไหล่บางรายการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ให้แก่เจ้าของรถ ณ จุดบริการ โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาทุกสาขา เปิดให้บริการตรวจเช็คสภาพรถเบื้องต้นให้กับประชาชน ที่นำรถมาดำเนินการทางทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 เมษายน เว้นวันหยุดราชการ และได้ประสานความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยการอาชีพไชยา วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ และวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานีให้บริการตรวจเช็คความพร้อมของรถตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2552 เว้นวันหยุดราชการ แลในวันที่ 10-16 เมษายน ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถนำรถเข้ารับบริการได้ที่สถานตรวจสภาพเอกชนและศูนย์บริการรถยนต์ รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ ภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เข้าร่วมโครงการ เปิดให้บริการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถและปรับแต่งเบื้องต้น โดยไม่คิคค่าใช้จ่าย ยกเว้นค่าวัสดุหรืออะไหล่ เพื่อให้รถมีความพร้อมนำไปใช้งานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2552 โดยประเภทรถที่รับตรวจ ได้แก่ รถยนต์เก่า รถแวน รถปิคอัพ รถตู้ และรถจักรยานยนต์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 10 เมษายน 2552 ทั้งนี้มั่นใจว่ากิจกรรมดังกล่าวจะทำให้อุบัติเหตุที่มีสาเหตุมาจากความไม่ปลอดภัยจากยานพาหนะจะลดลง