สสจ.ยะลา เร่งรณรงค์ค้นหาผู้ป่วยวัณโรค หลังพบยังมีการระบาดของผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เร่งรณรงค์ค้นหาผู้ป่วยวัณโรค หลังพบยังมีการระบาดของผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา กล่าวว่า องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ 24 มีนาคมของทุกปี เป็นวัน "วัณโรค โลก (WORLD TB DAY) โดยในปี 2552 องค์การอนามัยโลกให้คำขวัญว่า รวมพลัง เร่งรัด หยุดยั้ง วัณโรค (I am stopping TB) เพื่อให้ร่วมกันควบคุมการแพร่ระบาดของวัณโรค สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของวัณโรคในประเทศไทยพบว่า ขณะนี้อยู่ลำดับที่ 18 จากทั้งหมด 22 ประเทศที่มีปัญหาวัณโรค โดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ปีละประมาณ 90,000 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วยประมาณ ร้อยละ 20 จากการสำรวจพบวัณโรคดื้อยาหลายขนานและอัตราการรักษาหายขาดยังไม่ถึงร้อยละ 70 วัณโรคเป็นโรคติดต่อเรื้อรัง เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย โดยเชื้อจะเข้าไปทำลายปอดและอวัยวะอื่นๆ ในร่างกาย มีอาการสำคัญคือ มีไข้ต่ำๆ เรื้อรัง เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ผอมลง มีอาการไอเรื้อรัง ในเสมหะอาจมีเลือดปน เป็นต้น การติดต่อเกิดจากผู้ป่วยวัณโรคระยะแพร่เชื้อ ไอ จามในห้องที่ทึบอับแสง โดยเชื้อจะแพร่กระจายในอากาศ เชื้อวัณโรคอาจมีชีวิตอยู่ได้ถึง 1 สัปดาห์ ถ้าเสมหะที่มีเชื้อลงสู่พื้นที่ไม่มีแสงแดดส่อง เชื้ออาจอยู่ได้ได้นานถึง 6 เดือน เชื้อจะกระจายอยู่ในอากาศ และเข้าสู่ร่างกายทางการหายใจเอาเชื้อเข้าไป บางครั้งเชื้ออาจผ่านจากแม่ไปยังลูกในท้องโดยผ่านทางรกได้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา กล่าวอีกว่า ในส่วนของจังหวัดยะลา ขณะนี้ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับศูนย์วัณโรคเขต 12 และ อสม. เพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรค ทั้งรายเก่า และรายใหม่ โดยให้ อสม. เป็นพี่เลี้ยงดูแลผู้ป่วยเพื่อรับประทานยาให้ครบตามกำหนด พร้อมทั้งรณรงค์ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยด้วย นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขยะลายังได้จัดสัปดาห์วัณโรคโลก ตั้งแต่วันที่ 23-27 มีนาคม 2552 โดยให้หน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่งร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้ เช่น จัดนิทรรศการ เปิดสปอต ความรู้ผ่านเสียงตามสาย รายการวิทยุ เผยแพร่เอกสารและอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนรู้จักป้องกันและเฝ้าระวังให้ปลอดภัยจากวัณโรค เพื่อประเทศไทยสามารถลบชื่อออกจากกลุ่มประเทศการแพร่ระบาดวัณโรครุนแรงได้ต่อไป