สสจ.อุดรธานี จัดงานมหกรรมรณรงค์ตรวจค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในสัปดาห์วันวัณโรคโลก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จัดงานมหกรรมรณรงค์ตรวจค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในสัปดาห์วันวัณโรคโลก ระหว่างวันที่ 23-27 มี.ค.52 ที่อาคารอำนายการ แผนกตึกผู้ป่วยนอก นายธีระเดช วงษ์ราชธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมรณรงค์ตรวจค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในสัปดาห์วันวัณโรคโลก ระหว่างวันที่ 23-27 มี.ค.52 เพื่อค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ในชุมชน เพื่อรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อสร้างความตระหนักในระดับชุมชนให้ร่วมกันป้องกันปัญหาวัณโรค ซึ่งมีกิจกรรมการค้นคว้าหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง ตรวจเสมหะและเอกซเรย์ปอดในรายที่มีอาการสงสัย การจัดนิทรรศการให้ความรู้ ในการรณรงค์ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมรณรงค์ประกอบด้วย กลุ่มพนักงานเก็บกวาดขยะในเขตเทศบาลนครอุดรธานี กลุ่มพนักงานขับรถรับจ้าง กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กลุ่มแรงงานต่างด้าว กลุ่มประชาชนที่มีอาการสงสัย กลุ่มอาสาสมัครเชี่ยวชาญวัณโรค และผู้สื่อข่าวท้องถิ่น รวม 300 คนซึ่งผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรคยังมีปัญหาในเรื่อง การค้นหาผู้ป่วย วัณโรคเสมหะพบเชื้อรายใหม่ การประสานงานระหว่างโรงพยาบาล สถานีอนามัย และเครือข่ายชุมชนที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่ เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง สำหรับสถานการณ์ในจังหวัดอุดรธานี เป้าหมายการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่เสมหะพบเชื้อ 969 คนต่อปี และจากที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้รับรายงานจากพื้นที่ต่างๆทุกระดับปรากฏว่า มีการค้นพบผู้ป่วยรายใหม่เสมหะพบเชื้อตั้งแต่ตุลาคม 2551 ถึง กุมภาพันธ์ 2552 ค้นหาได้ 329 คน คิดเป็นร้อยละ 33.95