รัฐบาลเกาหลีใต้กับพรรครัฐบาลตกลงที่จะใช้จ่ายเงิน 13,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

พรรคแกรนด์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นรัฐบาลเกาหลีใต้แถลงวันนี้ว่า รัฐบาลกับพรรคแกรนด์เนชั่นแนลตกลงที่จะใช้จ่ายเงินครั้งใหม่มูลค่าราว 18 ล้านล้านวอน หรือราว 13,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจขึ้นใหม่ การใช้จ่ายเงินเพิ่มเติมดังกล่าวได้รับการคาดหมายว่าจะช่วยส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้ร้อยละ 1.5 หรือร้อยละ 2 หากการส่งเสริมเศรษฐกิจนี้สอดคล้องกับการลงทุนของภาคเอกชน และการลดกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจให้น้อยลง.