สพฐ. เผยยอดสมัครรับ นร.ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เผยยอดสมัครรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2552 และโรงเรียนที่มียอดสมัครมากที่สุด 10 โรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยยอดสมัครรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2552 ในโรงเรียนสังกัด สพฐ.ที่เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 14 -18 มีนาคมที่ผ่านมา พบว่ายอดสมัครในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 369 แห่งทั่วประเทศ มียอดสมัครชั้น ม.1 จำนวน 333,949 คน แผนการรับ 165,405 คน ระดับชั้น ม.4 ยอดสมัคร 166,218 คน แผนการรับ 141,450 คน โดยโรงเรียนที่มียอดสมัครมากที่สุดในชั้น ม.1 และ ม.4 ได้แก่ 1.โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา จำนวน 7,036 คนแยกเป็น ม.1 จำนวน 3,965 คน ม.4 จำนวน 3,071 คน / 2.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 4,024 คน ม.1 จำนวน 3,294 คน ม.4 จำนวน 730 คน / 3.โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย 3,999 คน ม.1 จำนวน 2,560 คน ม.4 จำนวน 1,439 คน / 4.โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จ.สงขลา 3,975 คน ม.1 จำนวน 3,649 คน ม.4 จำนวน 326 คน / 5.โรงเรียนสุราษฏร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี 3,572 คน ม.1 จำนวน 2,281 คนม.4 จำนวน 1,291 คน / 6.โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 3,547 คน ม.1 จำนวน 2,668 คน ม.4 จำนวน 879 คน / 7.โรงเรียนสตรีศึกษา จ.ร้อยเอ็ด 3,507 คน ม.1 จำนวน 2,022 คน ม.4 จำนวน 1,485 คน / 8.โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง 3,416 คน ม.1 จำนวน 2,243 คน ม.4 จำนวน 1,173 คน / 9.โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 3,178 คน ม.1 จำนวน 2,305 คน ม.4 จำนวน 873 คน / 10.โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 3,126 คน ม.1 จำนวน 1,494 คน ม.4 จำนวน 1,632 คน ด้าน นายไพฑูรย์ โกพัฒน์ตา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) กรุงเทพมหานคร เขต 2 กล่าวว่า ขณะนี้ยอดสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ในเขตมีจำนวนเกือบ 6 หมื่นคน ขณะที่แผนการรับมีประมาณ 17,694 คน ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปยอดเด็กล้นได้ต้องรอผลประกาศรับนักเรียนให้เสร็จก่อน เนื่องจากมีเด็กนอกเขตพื้นที่การศึกษามาสมัครเข้าเรียนในเขตด้วย