ก.แรงงาน กระตุ้นสถานประกอบการ ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยจากการทำงาน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงแรงงาน จัดสัมมนากระตุ้นสถานประกอบการ ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยจากการทำงาน ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ระบุ หากเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จะส่งผลกระทบต่อยอดการสั่งซื้อสินค้าของประเทศ นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนาบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ว่าเป็นการสัมมนาเพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยจากการทำงาน ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการทำงาน ส่วนใหญ่เป็นงานประเภทรับเหมาก่อสร้าง ในภาคเอกชน อีกทั้งการเกิดอุบัติเหตุจำนวนมาก ยังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ และทำให้ยอดการสั่งซื้อสินค้าลดลงไปด้วย ดังนั้นจึงได้กำชับพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยจากการทำงานเพิ่มขึ้น ด้านนางอัมพร นิติสิริ กล่าวว่า ในปี 2551 มีผู้ประสบอุบัติเหตุจากการทำงานทั้งหมด 163,137 คน โดยจำแนกออกเป็นเสียชีวิต 561 คน ทุพพลภาพ 12 คน และสูญเสียอวัยวะ จำนวน 2,628 คน ซึ่งทำให้สำนักงานประกันสังคมต้องจ่ายเงินค่าทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนนับพันล้านบาท