ผู้ถูกเลิกจ้างและนักศึกษาจบใหม่กว่า 100 สนใจสมัครฝึกอาชีพในโครงการต้นกล้าอาชีพที่ จ.บุรีรัมย์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง และนักศึกษาจบใหม่ สนใจลงทะเบียนเข้าฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้นในโครงการ " ต้นกล้าอาชีพ ที่จัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์แล้ว กว่า 100 คน เพื่อสู้วิกฤติเศรษฐกิจ หลังมีผู้ว่างงานทั้งจังหวัดกว่า 14,000 คน แรงงานที่ว่างงาน และผู้ถูกเลิกจ้าง รวมถึงนักศึกษาจบใหม่ สนใจมาลงทะเบียนเข้าฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น ในโครงการ " ต้นกล้าอาชีพ ตามนโยบายของรัฐบาล ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์แล้ว กว่า 100 คน โดยได้เปิดรัสมัครทั้งวันทำการ และวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 18 24 มีนาคมนี้ ซึ่งผู้ที่มาลงทะเบียนส่วนใหญ่จะสนใจเข้าฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ช่างซ่อม และหลักสูตรนวดแผนไทย เพื่อนำความรู้ ประสบการณ์ และทักษะฝีมือจากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพตามความถนัด ทั้งนี้ในระหว่างการฝึก ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ยังจะได้รับค่าแรง และเบี้ยเลี้ยงรายละ 200 บาทต่อวัน เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบาเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ว่างงานดังกล่าวด้วย ด้านนายสุทธิ สุโกศล จัดหางานจังหวัด ระบุว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง และนักศึกษาจบใหม่ ที่ยังขาดทักษะฝีมือ หรือความชำนาญในด้านการประกอบอาชีพต่างๆ เข้ามาฝึกอบรม เพื่อให้เกิดความพร้อมก่อนจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน หรือประกอบอาชีพอิสระ เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจเช่นนี้