กรมควบคุมโรค เปิดตัวพ๊อคเก็ตบุ๊กชื่อ ตกหลุมรัก สื่อสร้างสรรค์เพื่อความรักที่ปลอดภัยในวัยรุ่น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมควบคุมโรค เปิดตัวพ๊อคเก็ตบุ๊กชื่อ ตกหลุมรัก สื่อสร้างสรรค์ เพื่อความรักที่ปลอดภัยในวัยรุ่น นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมเป็นประธานในงานเปิดตัวสื่อสร้างสรรค์เพื่อความรักที่ปลอดภัยในวัยรุ่น ในรูปแบบพ๊อคเก็ตบุ๊ก ตกหลุมรัก (in melody of love) ซึ่งจะเสนอเรื่องราวความรักในเชิงบวกที่สอดแทรกความรู้เรื่องโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สอนให้รู้จักคิดในเชิงบวก รักตัวเอง ครอบครัว โดยท้ายเล่มได้แนบภาพยนตร์สั้นเรื่องเงาผีเสื้อ ความยาว 17 นาที โดยมีเนื้อหาที่มองความรักในเชิงบวก ที่ตัวละครพยายามสะท้อนให้เกิดผลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในหมู่วัยรุ่น ทั้งนี้ นายแพทย์สมศักดิ์ กล่าวว่า วัยรุ่น เป็นวัยที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักมาก และมักใช้อารมณ์นำการตัดสินใจ ซึ่งอาจนำไปสู่ การติดเชื้อเอช ไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ ดังนั้น กรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ดังกล่าวขึ้น เพื่อให้เป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างเกราะป้องกันตัวเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นไทยได้