กรมทรัพยากรน้ำ จัดงานวันน้ำไร้พรมแดน เนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และวันน้ำโลก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมทรัพยากรน้ำ จัดงานวันน้ำไร้พรมแดน เนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นคุณค่าทรัพยากรน้ำ นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวถึงการจัดงานน้ำไร้พรมแดน เนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และวันน้ำโลก 2552 ว่า เนื่องจากน้ำมีความสำคัญอย่างมาก และวิกฤติน้ำที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทำให้องค์การสหประชาชาติ หรือ UN กำหนดให้ 22 มีนาคมเป็นวันน้ำโลก ซึ่งในปีนี้ประเทศไทยได้กำหนดให้วันที่ 25-27 มีนาคม จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ "น้ำไร้พรมแดน โดยมีกลุ่มเป้าหมายมาร่วมงานถึง 2,000 ค ทั้งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ , คณะกรรมการลุ่มน้ำและเครือข่าย , ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ , นักเรียน-นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยวันที่ 25 มีนาคมนี้ ที่กรมประชาสัมพันธ์ จะมีการบรรยายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับประเทศ และระดับลุ่มน้ำ และเสวนาบทบาทของคณะกรรมการลุ่มน้ำ ในการขับเคลื่อนทรัพยากรน้ำ คือ การจัดทำแผนพัฒนาลุ่มน้ำและผลักดันให้ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง , กิจกรรมปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ กรมประชาสัมพันธ์ และกรมศิลปากร มีศิลปินรับเชิญต่าง ๆ มากมาย อย่างไรกตามแม้ปัญหาภัยแล้งปีนี้จะมีไม่มากเท่ากับปี 2548 และปริมาณน้ำก็ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว แต่ในบางพื้นที่ ที่ไม่มีอ่างเก็บน้ำ หรือพื้นที่นอกเขตชลประทานต่างๆ ยังต้องได้รับความดูแล รวมทั้งร่วมกันลดมลพิษที่จะเกิดขึ้นกับน้ำ และทำให้ประชาชนเข้าใจคุณค่าของน้ำได้ ผู้สนใจสามารถร่วมงานในวันที่ 25 มีนาคมนี้ ที่หอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ ส่วนวันที่ 26 27 มีนาคมนี้ ขอเชิญชมนิทรรศการและร่วมการสัมมนาวิชาการ ที่อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี