ประชาชนในท้องถิ่นแถบอาร์กติกยังคงยึดอาชีพล่าหมีขั้วโลก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

การล่าหมีขั้วโลกถูกห้ามมาตั้งปี 2516 แต่ประชาชนในท้องถิ่นแถบอาร์กติกได้รับการยกเว้น เนื่องจากเป็นประเพณีสืบมาแต่บรรพบุรุษ แม้ว่านักวิทยาศาสตร์จะคัดค้านเกี่ยวกับการแบ่งโควตา นายชาร์ล จอห์นสัน ชาวเมืองโนมในรัฐอลาสกากล่าวในการประชุมที่จัดขึ้นที่เมืองทรอมโซในนอร์เวย์เกี่ยวกับข้อตกลงการอนุรักษ์หมีขั้วโลก ปี 2516 ว่า เราจำเป็นต้องรักษาประเพณีนี้ไว้ ซึ่งรวมถึงภาษา วัฒนธรรม และการล่าหมีขั้วโลกก็เป็นส่วนหนึ่งของประเพณีนั้น ประเทศในแถบอาร์กติกซึ่งมีหมีขั้วโลกได้แก่ แคนาดา เดนมาร์ก นอร์เวย์ รัสเซีย และสหรัฐได้ร่วมลงนามในข้อตกลงห้ามล่าหมีขั้วโลก ยกเว้นในกรณีที่หายาก.

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด