กองทัพบกแจ้งเคลื่อนกำลังพลฝึกภาคสนาม 19-29มี.ค.

กองทัพบกทำหนังสือชี้แจงเมื่อวันที่ 19 มีนาคมว่า จะมีการเคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เพื่อทำการฝึกภาคสนามของหน่วยในระดับกองพล โดยทำการฝึกหลายพื้นที่ทั้งใน กทม.และต่างจังหวัด ถือเป็นการฝึกตามวงรอบประจำปีของหน่วยทหาร โดยวันที่ 19-29 มีนาคม หน่วยทหารในสังกัดของกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ กทม. จะเคลื่อนย้ายกำลังพลยุทโธปกรณ์เพื่อทำการฝึกประจำปี ณ พื้นที่ฝึกค่ายสุรสีห์ อ.เมือง และ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี และในวันที่ 20 มีนาคม เวลา 05.00 น. กองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ จะเคลื่อนย้ายรถถังไปทำการฝึกภาคสนาม จากบริเวณถนนทหาร เขตดุสิต กทม. ไปยัง จ.กาญจนบุรี และเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์กลับจากการฝึกในวันที่ 27 มีนาคม เวลา 18.00 น.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด