7 วันอันตรายสงกรานต์ปีนี้ไม่ตั้งเป้า หวังอุบัติเหตุลด

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เป็นประธานประชุมพิจารณาร่างแผนบูรณาการลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ปี 2552 โดยที่ประชุมมีความเห็นรับร่างแผนดังกล่าว ยึดการดำเนินการตามยุทธศาสตร์หลัก 5 ด้าน ทั้งการบังคับใช้กฎหมาย วิศวกรรมจราจร การให้ความรู้ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม การแพทย์ฉุกเฉิน และการประเมินผลและระบบสารสนเทศ โดยกำหนดช่วงรณรงค์ลดอุบัติเหตุสงกรานต์ 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2552

นายสุเทพ กล่าวในการประชุมถึงมาตรการห้ามจำหน่ายสุราในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้เพราะยังไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า เรื่องนี้ ครม.ใช้เวลาประชุมกันนานเป็นชั่วโมง เพราะมีความเห็นไม่เหมือนกัน บางคนบอกว่า เป็นประเพณีเทศกาล ซึ่งประชาชนมีความสนุกสนาน จึงเห็นว่า น่าจะไปเน้นมาตรการกวดขันจับกุม เมาแล้วไม่ให้ขับให้ได้ผลจริง ๆ ความเห็นจึงยังไม่ตรงกัน ประเทศประชาธิปไตยก็เป็นเช่นนี้ เจ้าของเรื่องจึงถอนเรื่องไปเองก่อน เวลาที่ตนไปตรวจราชการดูการทำงานของด่านตรวจเมาแล้วขับพบผู้ประกอบการร้านค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต่างก็บ่นว่า ขายไม่ดี แต่ไม่ได้ เรื่องนี้ต้องทำ มาตรการตรวจจับเมาแล้วขับต้องทำให้เข้มงวดเพื่อลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น

ด้าน น.พ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ เสนอในที่ประชุมให้มีการขังทันทีผู้ที่เมาแล้วขับ โดยไม่รอลงอาญา เพื่อให้หลาบจำและเคารพกฎหมาย เมาไม่ขับอีก โดยมาตรการขังนี้ จะไม่มีการลงประวัติ เพียงแต่ขังเพื่อให้เข็ดหลาบ เพราะมาตรการทางกฎหมายที่ใช้ในปัจจุบัน ยังให้รอลงอาญาทำให้ไม่ได้ผลเต็มที่

ภายหลังการประชุม นายอนุชา โมกขะเวส อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติให้ใช้แนวทางการลดอุบัติเหตุเช่นเดียวกับที่เคยปฏิบัติในช่วงวันหยุดต่อเนื่องเทศกาลปีใหม่ 2552 ไม่มีการกำหนดเป้าหมายว่าต้องมีผู้เสียชีวิตหรืออุบัติเหตุไม่เกินเท่าใด แต่กำหนดเป็นการภายในของผู้ปฏิบัติงานว่า ให้อุบัติเหตุลดลงกว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2551 สำหรับมาตรการทางกฎหมายพบว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ใช้การปรับขั้นสูงสุดสามารถลดการเมาแล้วขับอย่างได้ผล

นายอนุชา กล่าวอีกว่า การห้ามจำหน่ายสุราในเทศกาลปีใหม่ ยังไม่มีผลทางกฎหมาย ดังนั้น การจำหน่ายยังเป็นตามกฎหมายเดิม คือ มีการกำหนดเวลาและสถานที่ในการห้ามจำหน่าย นอกจากนี้ ขอย้ำผู้ปกครองบุตรหลานที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ให้สอดส่องดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดเพราะผู้ปกครองจะต้องร่วมรับผิดชอบตามกฎหมายหากบุตรหลานเมาแล้วขับทำให้เกิดความเสียหายแก่ตนเองและผู้อื่น

สำหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2551 เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด 4,243 ครั้ง บาดเจ็บ 4,803 คน มีผู้เสียชีวิต 368 คน

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด