ฤทธิ์เรืองไกรยื่นสอบชัยนั่งปธ.สภาทั้งที่พปช.ถูกยุบ

ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ส.ว.สรรหา ได้ส่งคำร้องผ่านทางไปรษณีย์ ถึงกกต.ให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของนายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎรชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ทั้งนี้ คำร้องระบุว่า การที่นายชัย ซึ่งเป็นสมาชิกพรรคพลังประชาชนที่ถูกยุบพรรคได้ทำหน้าที่เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ให้ความเห็นชอบเลือกนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2551 มีประเด็นวินิจฉัยว่า การที่พรรคพลังประชาชนถูกยุบพรรค และนายชัยยังไม่ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่นตามสิทธิตามกฎหมายถือว่าการทำหน้าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 106 (8) และพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2550 มาตรา 20 หรือไม่

นอกจากนี้ หากการกระทำของนายชัย ในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎร ไม่ชอบด้วยรัฐธรนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การทำหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี จะถือว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ดังนั้น กกต.จะต้องส่งเรื่องดังกล่าวไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้เป็นที่สิ้นสุด ตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกกต. พ.ศ. 2550 มาตรา 10 (10) และมาตรา 12

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด