ป.ป.ท.ขู่จะขอให้รมว.ยธ.แต่งตั้งเข้าสอบกบข.หากยังดื้อ

นายธาริต เพ็งดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กล่าวถึงความคืบหน้าการขอเข้าตรวจสอบการดำเนินงาานของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ว่าป.ป.ท.จะร่างหนังสือเสนอนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้มีคำสั่งให้ป.ป.ท.ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เข้าตรวจสอบการดำเนินงานของ บข. โดย ป.ป.ท.จะรอฟังผลการประชุมคณะกรรมการกบข. ในวันที่ 20 มีนาคมนี้ก่อน หาก กบข.ยังไม่ยินยอมให้ ป.ป.ท.เข้าตรวจสอบ ก็จะเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้มีคำสั่งให้ป.ป.ท.เข้าตรวจสอบ

สำหรับกรณีที่ กบข.สงสัยเรื่องอำนาจตรวจสอบของ ป.ป.ท.นั้น นายธาริต กล่าวว่า ป.ป.ท.ได้ประสาน ดีเอสไอตรวจสอบว่า มีการกระทำความผิดในการปั่นหุ้นหรือไม่ และให้ ป.ป.ง.ตรวจสอบกระแสการเงินในการบริหาร กบข.

นอกจากนี้ ยังเชิญหน่วยงานนอกร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบร่วมกับ ป.ป.ท.ด้วย หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีคำสั่งให้เข้าตรวจสอบ กบข.ถือว่าเป็นการแต่งตั้งเจ้าพนักงานเข้าตรวจสอบตามกฎหมาย หาก กบข.ยังไม่ยินยอม จะมีความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงาน

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด