คณะเยาวชนไทยและผู้เข้าร่วมกิจกรรมผูกสัมพันธ์ชุมชนเชื้อสายไทยในประเทศมาเลเซีย เข้าพบนายกฯ รับฟังโอวาท

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะเยาวชนไทยและผู้เข้าร่วมกิจกรรมผูกสัมพันธ์ชุมชนเชื้อสายไทยในประเทศมาเลเซีย เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อคาราวะและรับฟังโอวาท เมื่อเวลา 08.00 น. คณะเยาวชนไทยและผู้เข้าร่วมกิจกรรมผูกสัมพันธ์ชุมชนเชื้อสายไทยในประเทศมาเลเซีย เข้าพบ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เพื่อเยี่ยมคาราวะ และรับฟังโอวาทจากนายกรัฐมนตรี ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 14-21 มีนาคม ที่จังหวัดสงขลา และกรุงเทพมหานคร จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวให้โอวาท โดยมีใจความสำคัญว่า อยากขอชื่นชมเยาวชน และครูอาสาสมัครทุกคน ที่ตั้งใจสืบทอดวัฒนธรรมของประเทศไทย ถึงแม้จะอยู่ในสังคมอื่น และมีความเชื่อมั่นว่า หากประชาชนในทุกสังคม ยอมรับในวัฒนธรรมอื่น ก็จะทำให้สังคมมีความมั่นคง และสงบสุข นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ยังจะส่งผลให้ชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย มีส่วนร่วมในการกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ให้แน่นแฟ้นขึ้นอีกด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด