จังหวัดอุบลราชธานี จัดงานวันนัดพบแรงงานและมหกรรมอาชีพ ครั้งยิ่งใหญ่ ตำแหน่งงานว่างกว่า 3 พันอัตรา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดอุบลราชธานี จัดงานวันนัดพบแรงงานและมหกรรมอาชีพครั้งยิ่งใหญ่ ตำแหน่งงานว่างกว่า 3 พันอัตรา เพื่อแก้ปัญหาการว่างงานและกระตุ้นเศรษฐกิจ นายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่ารากชารจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า จากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลก มีผลกระทบต่อระบบอุตสาหกรรมและการจ้างแรงงาน ทำให้มีผู้ถูกเลิกจ้างและ ผู้ว่างงานเป็นจำนวนมาก ดังนั้น จังหวัดอุบลราชธานี โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจัดงานวันนัดพบแรงงานและมหกรรมอาชีพ ครั้งยิ่งใหญ่ ประจำปี 2552 เพื่อส่งเสริมการมีงานทำแก่ผู้ว่างงาน ลดปัญหาการว่างงาน กระตุ้นเศรษฐกิจ ตามนโยบาย สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยเศรษฐกิจ มีตำแหน่งงานว่างจำนวนมากกว่า 3 พันอัตรา ซึ่งผู้ประกอบการ เจ้าของโรงงงานจะมารับสมัครงานโดยตรง นอกจากนี้มีการสาธิตอาชีพอิสระจำนวนมาก การแสดงนิทรรศการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน การให้คำแนะนำการจ้างแรงงานต่างด้าว รับลงทะเบียนผู้ที่มีความต้องการไปทำงานต่างประเทศ แนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ รวมทั้งการออกร้านจำหน่ายสินค้าโอทอป ดังนั้นจึงขอเชิญชวนผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการมีงานทำ เข้าสมัครงานได้ ในงานวันนัดพบแรงงานและมหกรรมอาชีพ ณ ศูนย์แสดงสินค้าโอทอป ใกล้หอนาฬิกา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2552

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด