คลังจับมือ 21เอกชนทำเอ็มโอยูรับเช็คช่วยชาติ เพิ่มมูลค่า

นายพฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยเมื่อวันที่ 18 มีนาคมภายหลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเพิ่มมูลค่าเช็คช่วยชาติ ในวันที่ 18 มีนาคม 2552 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 กรมบัญชีกลาง ระหว่างกระทรวงการคลังกับผู้ประกอบการรายใหญ่ ๆ 21 ราย ซึ่งมีเครือข่าย และสาขาอยู่ทั่วประเทศ ประมาณ 3,146 ราย เพื่อให้ความตกลงกันว่าจะยินดีรับเช็คช่วยชาติ เมื่อผู้มีสิทธิจะนำไปใช้ในการชำระค่าสินค้า ประเภทอุปโภค บริโภค ตามห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ต่าง ๆ แม้กระทั่งการนำไปชำระเป็นค่ารักษาพยาบาล หรือค่าโดยสารรถประจำทางก็ได้ ซึ่งถือเป็นการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันตามปกติ ก่อนหน้านี้ได้มอบหมายให้กรมบัญชีกลางเชิญผู้ประกอบการมาประชุมเพื่อชี้แจงและขอความร่วมมือกับทางราชการในการรับเช็คแทนเงินสด และเสนอสิทธิพิเศษเพื่อให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการรายใหญ่หลายราย จึงได้มีการตกลงกันว่าจะมีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน และทางภาครัฐ

โดยกรมบัญชีกล้รับเช็คได้ทราบ ว่ามีที่ใดบ้างที่ให้ความร่วมมือกันและจะได้รับประโยชน์อะไรเพิ่มขึ้น สำหรับทางผู้ประกอบการก็สามารถทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางการตลาดได้อย่างอิสระ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและเลือกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งในวันนี้ก็มีผู้ประกอบการที่จับมือกับภาครัฐในเบื้องต้น จำนวน 21 ราย ได้แก่ บริษัทในเครือเซ็นทรัลรีเทล 7 แห่ง เมเจอร์ซีนีเพลคกรุ๊ฟ CPFM (ซี พี เฟรทมาร์ท) บิ๊กซี แม็ค-โดนัล อินเด็ค ลิฟวิ่งมอล กิฟฟารีน บริษัทผู้จัดงานแสดงสินค้า เวิลด์ แฟร์ คาร์ฟูร์ บริษัทนานมีบุ๊คส์ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต สมาคมโรงพยาบาลเอกชน องค์การค้าของ สกสค. (คุรุสภา) เคเอฟซี พิซซ่าฮัท บริษัท ส.ศิริแสง จำกัด บริษัท ไดมอนด์ ไชน์ ฮอลิเดย์ จำกัด บริษัทไทยสกายลาร์ค จำกัด เทสโก้โลตัส และแจ้งมาล่าสุด คือ บริษัท ลีน่า คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

โดยประมาณแล้วจะมีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนี้ถึง 3,146 แห่ง ทั่วประเทศ โดยผู้ประกอบการจะได้รับคู่มือเกี่ยวกับการรับเช็คฯ การตรวจสอบเช็คฯ และการนำเช็คฯ ไปขนกับธนาคาร พร้อมทั้งวิธีการตรวจสอบเช็คฯ ก็สามารถดูได้ในเบื้องต้นคือ พิมพ์ตัวนูนที่คำว่า "เช็คช่วยชาติฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจโลก และจะใช้กระดาษที่จะทำปลอมได้ยาก สำหรับวิธีปฏิบัติอื่น ๆ จะได้มีการแจ้งให้ทราบกันต่อไป

นายพฤฒิชัย กล่าวว่า เช็คช่วยชาติ ดังกล่าว ทางรัฐบาลพยายามที่จะหาวิธีการที่จะเพิ่มมูลค่าให้ได้มากที่สุด ดังนั้น อย่าหลงเชื่อผู้ที่จะมารับซื้อเช็คต่อโดยเสนอประโยชน์ใด ๆ ขอให้นำไปใช้จับจ่ายใช้สอย ซึ่งจะทำให้เกิดการหมุนเวียนการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจได้มากยิ่งขึ้น และยิ่งทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มจาก เงินงบประมาณที่รัฐบาลได้จัดสรรให้เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนและส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศชาติดียิ่งขึ้นด้วย

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด