ศาลญี่ปุ่นตัดสินว่าโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยหา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ศาลสูงนาโงย่า ที่มีสาขาอยู่ในเขตกานาซาว่า ตัดสินในวันนี้ว่า โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในเมืองชิกะ ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย หากเกิดแผ่นดินไหวและสามารถเปิดทำการได้ตามกฎหมาย คำตัดสินของศาลสูงนาโงย่า ถือเป็นการกลับคำตัดสินของศาลชั้นต้นเมื่อ 3 ปีก่อนที่มีคำสั่งให้ปิดเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เครื่องหนึ่งของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ชิกะ ซึ่งศาลชั้นต้นระบุว่า ไม่มีความปลอดภัย.

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด