ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายของอาเซียนพบปะกันในกัมพูชา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอาวุโสของอาเซียนครั้งที่ 9 มีขึ้นในกรุงพนมเปญระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคมนี้ ซึ่งตามระเบียบวาระการประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอาวุโส จากบรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ ไทย เวียดนาม และสำนักเลขาธิการอาเซียน จะปรึกษาหารือในเรื่องความก้าวหน้าของกฎบัตรอาเซียนและประเด็นอื่น ๆ .

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด