TCELS นำเข้าวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเป็นครั้งแรก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อดีตผู้อำนวยการ TCELS (ที-เซล) นำเข้าวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเป็นครั้งแรก พร้อมระบุ ทดสอบทางคลินิกแล้วได้ผลดี นายแพทย์ธงชัย ทวิชาชาติ อดีตผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย หรือ TCELS กล่าวว่า โรคไข้สมองอักเสบที่แพร่ระบาดในเอเชียและในประเทศไทยเกิดจากสายพันธ์ เจอี เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่นำโดยแมลง โดยมียุงเป็นพาหะนำโรคมาสู่คน เป็นสาเหตุสำคัญของโรคไข้สมองอักเสบ คาดว่ามีผู้ป่วยถึง 35,000 ราย และเสียชีวิตจากโรคนี้ประมาณ 10,000 รายทุกปี ซึ่งหากมีการเฝ้าระวังและการสอบสวนโรคที่ดีอาจพบผู้ป่วยมากกว่านี้ นายแพทย์ธงชัย กล่าวว่า สมัยที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม มีโอกาสรู้จักวัคซีนไข้สมองอักเสบ เจอีที่ผลิตจากจีน โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์หยู หย่งซิน ซึ่งได้รับรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล และใช้วัดซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบให้แก่เด็กกว่า 200 ล้านคน ตั้งแต่ปี 2531 โดยไม่พบว่าก่อให้เกิดอาการข้างเคียงที่รุนแรงใด ๆ TCELS ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของคนไทยและต่างประเทศ จึงได้ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้วัดซีนชนิดนี้อยู่ในสายการผลิตขององค์การเภสัชกรรมด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด