สภาคนพิการค้านกม.ขอทาน ชี้ทำลายศักดิ์ศรีความเป็นคน

นายประหยัด ภูหนองโอง ประธานฝ่ายการศึกษา สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย กล่าวเสวนาเรื่อง ทิศทางการแก้ไขปัญหาคนขอทานในสังคมไทย ที่โรงแรมปรินซ์ พาเลซ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ว่า พ.ร.บ.ควบคุมการขอทานฉบับใหม่ไม่ได้ช่วยสร้างความเป็นมนุษย์ แต่กลับเป็นการทำลายศักดิ์ศรีของผู้พิการมากกว่า เพราะผู้พิการต่างต่อสู้มานานเพื่อที่จะไม่เป็นขอทาน แต่กลับเขียนกฎหมายตอกย้ำให้ผู้พิการกลายเป็นขอทาน ความจริงรัฐบาลควรดูแลด้วนการส่งเสริมอาชีพ และการศึกษามากกว่า ถ้ากฎหมายนี้ออกมาจะกลายเป็นการเพิ่มจำนวนขอทานให้มากขึ้นมากกว่า

นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ที่น่ากลัวที่สุดคือกลุ่มเด็ก เมื่อพ้นวัยที่สามารถขอทานได้ จะรวมตัวกันเป็นแก๊ง ถ้าให้เงินก็เหมือนกับใช้เมตตาธรรมสร้างอาชญากร ควรรณรงค์คนไทยไม่ให้ให้เงินขอทาน และรัฐบาลควรช่วยเหลือขอทานจริงๆ

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด