เร่งพศจ.ตั้งพระบัณฑิตเผยแพร่พระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า พศ.ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) ทั่วประเทศ ให้หารือกับเจ้าคณะจังหวัดทั้งฝ่ายมหานิกายและธรรมยุต เพื่อแต่งตั้งพระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งต้องจบระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงฆ์ หรือจบเปรียญธรรม 9 ประโยค (ป.ธ.9) หรือต้องมีวุฒิการศึกษานักธรรมชั้นเอก และเปรียญธรรม 3 ประโยคขึ้นไป ที่สำคัญต้องเป็นพระที่มีศีลาจารวัตรงดงาม น่าเลื่อมใส และยึดมั่นในพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด โดยพระบัณฑิตเผยแผ่ทั่วประเทศมีทั้งหมด 400 รูป โดยพระที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อย 9 เดือนต่อปี ได้รับงบประมาณอุดหนุนรูปละ 6,000 บาทต่อปี

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด