จ.อำนาจเจริญ ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำแรงงานของจังหวัด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำแรงงานของจังหวัด ณ ห้องประชุมฝ้ายขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายประดิษฐ์ สุคนธสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ของแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำของจังหวัดอำนาจเจริญ ยังอยู่ที่ 153 บาท ตามที่กระทรวงแรงงานได้แจ้งมติคณะกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2552 ออกไปก่อน พร้อมทงให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างของจังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์เศรษฐกิจและติดตามภาวการณ์ครองชีพของแรงงานอย่างใกล้ชิด หากมีผลกระทบรุนแรงให้รายงาน คณะกรรมการค่าจ้างทราบ ซึ่งจากแนวโน้มเศรษฐกิจจังหวัดอำนาจเจริญ ไตรมาส ที่ 2 (มกราคม มีนาคม 2552) คาดว่าเศรษฐกิจจังหวัดอำนาจเจริญ ในช่วง 1 3 เดือนข้างหน้ามีทิศทางหดตัว เนื่องจากประเด็นของประเทศ และความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลก ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ และเป็นภาระหลักของรัฐบาลใหม่ที่ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจ เนื่องจากเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่มีความหลากหลายมากขึ้น ไม่เอื้ออำนวยให้เกิดการใช้จ่ายของผู้บริโภค และส่งผลต่อการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว คณะอนุกรรมการพิจารณาขั้นต่ำจังหวัดอำนาจเจริญจึงมีมติให้อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำของจังหวัดอำนาจเจริญ ให้คงอยู่เท่าเดิม คือ 153 บาท และขอให้ทางจังหวัดมีมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้มีการเกิดการใช้จ่ายมากขึ้น เช่นส่วนราชการเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนในจังหวัดเพื่อจะทำให้จังหวัดเกิดการจ้างงานมากยิ่งขึ้น

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด