กบข.แจงข้อเท็จจริงผลการดำเนินงานแก่สมาชิก

นายนันทพล สุวรรณศรัย เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายฝึกอบรมสมาชิกและส่งเสริมการเรียนรู้ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข. เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีสมาชิกสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ กบข. ซึ่งปรากฏรายงานในใบแจ้งยอดสมาชิก ปี 2551 ที่มีผลตอบแทนลงทุนติดลบ ร้อยละ 5.12 ว่า ผลที่เกิดขึ้นเกิดจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจทางการเงินโลกที่รุนแรง ทำให้เกิดผลกระทบต่อการลงทุนของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม กบข.ยังคงนโยบายการลงทุนตามกรอบพระราชบัญญํติ กบข. และกฎกระทรวง ที่ได้กำหนดมาโดยตลอด ตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน โดยส่งผลให้เกิดผลตอบแทนจากการดำเนินงานโดยรวมตั้งแต่จัดตั้ง ยังเป็นบวก

นายนันทพล กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลตอบแทนของการลงทุนจากสมาชิกที่สะสมมาจนถึงสิ้นปีที่ผ่านมา ที่สมาชิกได้รับ อยู่ที่อัตราร้อยละ 124 และผลตอบแทนเฉลี่ยตั้งแต่กองทุนก่อตั้งขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 7.04 ถือเป็นอัตราที่สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ อยู่ที่ร้อยละ 3.26

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด