อบต.วังกระแจะ เตรียมประชุมกลุ่มเกษตรกร รับมือภัยแล้ง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เตรียมเรียกประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ เพื่อวางมาตรการรับมือปัญหาการขาดแคลนน้ำ (18 มี.ค.52) นายกนก ใจรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) วังกระแจะ อ.เมืองตราด กล่าวว่า เนื่องจากในช่วงนี้เริ่มเข้าสู่หน้าแล้ง ทำให้หลายพื้นที่จากทั้ง 12 หมู่บ้านของตำบลวังกระแจะ เริ่มประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาดังกล่าว ทาง อบต.วังกระแจะจึงได้เร่งดำเนินการจัดรถบรรทุกน้ำ นำน้ำดิบออกแจกจ่ายให้กับเกษตรกรชาวสวนผลไม้ในพื้นที่ โดยเฉพาะในหมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง หมู่ที่ 9 บ้านสวนใน หมู่ที่ 10 บ้านเขาระกำ และหมู่ที่ 11 บ้านหินเพลิง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นสวนผลไม้ที่กำลังติดดอกออกผลจึงมีความต้องการน้ำ ทั้งนี้นอกจากการนำรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายน้ำดิบแล้ว ในปีนี้ทาง อบต.วังกระแจะ ยังตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันและค่ากระแสไฟฟ้าให้เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำทั้ง 5 กลุ่ม บริหารจัดการสูบน้ำดิบจากระบบชลประทานเข้าสู่สวนผลไม้ ช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร อย่างไรก็ตามเนื่องจากในรอบ 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกในหลายพื้นที่ของตำบลวังกระแจะเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม อบต.วังกระแจะเตรียมเรียกประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำหารือร่วมกับโครงการชลประทานตราด ในการดำเนินการจัดสรรน้ำต้นทุนให้กับเกษตรกรในช่วงปลายเดือนนี้ ซึ่งจะเน้นที่การบริหารจัดการน้ำดิบ โดยจะอิงกับภาวะการเกิดปัญหาภัยแล้งควบคู่กับการดูช่วงเวลาการขึ้นลงของน้ำทะเล เพื่อป้องกันปัญหาน้ำเค็มไหลเข้าพื้นที่การเกษตร ซึ่งจะส่งผลเสียหายต่อเกษตรกรชาวสวน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด