กองทุนหมู่บ้านฯ สตูล มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่ศึกษาต่อ ป.ตรี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดสตูล มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างกองทุนหมู่บ้านกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี วันนี้ (18 มี.ค.52) ที่โรงแรมพินนาเคิลวังใหม่ อำเภอเมืองสตูล นายยาหมาด เจ๊ะง๊ะ ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัดสตูล ให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนหมู่บ้าน จำนวน 100 คน ตามโครงการความร่วมมือระหว่างกองทุนหมู่บ้านกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ และคณะบัญชี ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัดสตูล กล่าวว่า ปีที่ผ่านมาจังหวัดสตูล มีการส่งนักเรียนเข้าศึกษาต่อตามหลักสูตรต่าง ๆ จำนวน 50 คน และปีนี้มีจำนวน 100 คน โดยคัดเลือกนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกอำเภอ ทุกศาสนา ซึ่งเป็นลูกหลานของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ยากจนที่ต้องการเรียนหนังสือและพ่อแม่เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านให้ได้ศึกษาต่อจนจบหลักสูตรปริญญาตรี จบออกมามีงานทำ สามารถกลับมาพัฒนาหมู่บ้าน ตำบลของตนเองลดการกระจุกตัวในตัวเมือง โดยนักเรียนจะได้รับตำราเรียน ที่พัก ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ทั้ง 3 มื้อ ฟรีทุกอย่าง เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อ เป็นการสร้างคน สร้างงานและสร้างบุคลากรในชุมชนให้มีประสิทธิภาพได้อีกทางหนึ่ง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด