นายกรัฐมนตรีของกัมพูชาแสวงหาแนวทางให้กัมพูชาอยู่รอดจากผลกระทบของวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สมเด็จฮุนเซน นายกรัฐมนตรีของกัมพูชาได้หยิบยกปัญหาต่าง ๆ ขึ้นมากล่าวในการประชุมที่กรุงพนมเปญเมื่อเร็ว ๆ นี้เกี่ยวกับทัศนะทางเศรษฐกิจของกัมพูชา ซึ่งจะช่วยให้กัมพูชาสามารถผ่านพ้นอุปสรรคอันเกิดจากสภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจของโลกที่กำลังเป็นไปในทางที่เลวลงอยู่ในขณะนี้ การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมร่วมกันเป็นครั้งที่ 3 ระหว่างสถาบันพัฒนาการวิจัยและธนาคารแห่งชาติของกัมพูชาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในกรุงพนมเปญ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลกัมพูชา ผู้แทนจากภาคเอกชนและประชาคมเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ.

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด