คณะทำงานแก้ปัญหาไฟป่า เชียงใหม่ เตรียมเสนอจังหวัด ออกประกาศเตือนผลกระทบจากมลพิษหมอกควัน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะทำงานแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเสนอจังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศเตือนสถานการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมลพิษหมอกควัน หลังฝุ่นละอองเกินมาตรฐานติดต่อกัน 13 วันแล้ว นายวิชัย กิจมี ประธานคณะทำงานสนับสนุนคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะทำงานฯ ที่ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ โดยมีตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ร่วมประชุมเพื่อรวมหาทางออกแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน ทั้งนี้ล่าสุดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศที่จุดตรวจวัดศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่ 134.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สถานีตรวจวัดโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อยู่ที่ 126.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และจุดตรวจวัดพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ อยู่ที่ 109.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยจังหวัดเชียงใหม่มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานติดต่อกัน 13 วันแล้ว ขณะที่ยังมีแนวโน้มว่าจะมีการเผาพื้นที่เกษตรอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ในช่วง 13 วันที่ผ่านมา มีผู้ป่วยด้วยระบบทางเดินหายใจที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลกว่า 13,000 ราย ผลกระทบนี้เริ่มกระทบต่อสุขภาพประชาชนทุกคนเนื่องจากฝุ่นละอองเกินมาตรฐานติดต่อกันนาน คณะทำงานจึงเตรียมเสนอต่อจังหวัดให้ออกประกาศเตือนสถานการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ้น และแนวทางการปฏิบัติตนของประชาชน และมาตรการที่ต้องปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ นับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี 2551 ถึงมีนาคม 2552 จังหวัดเชียงใหม่มีไฟป่าเกิดขึ้น 1,071 ครั้ง สูญเสียพื้นที่ป่ากว่า 7,000 ไร่ อำเภอแม่แจ่ม มีไฟป่าเกิดมากที่สุด รองลงมาคืออำเภอจอมทอง ฮอด ดอยสะเก็ด และเชียงดาว

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด